1606.2020 55055486 Tercihli menşe belgelerini eletronik düzenleyen ile ıslak imzalı belgenin taranması ve epostayla gönderen ülkeler ve internet teyit adresleri

1606.2020 55055486 Tercihli menşe belgelerini eletronik düzenleyen ile ıslak imzalı belgenin taranması ve epostayla gönderen ülkeler ve internet teyit adresleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.01

Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri

16.06.2020 / 55055486

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 15.04.2020 tarihli ve 53889966 sayılı yazımız.

            b) 30.4.2020 tarihli ve 54128138 sayılı yazımız.

            c) 13.5.2020 tarihli ve 54350868 sayılı yazımız.

            d) 12.6.2020 tarihli ve 54982192 sayılı yazımız.

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyit edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, İspanya yetkili makamlarınca çok istisnai hallerde belgelerin asılları düzenlenebilmekte olup, büyük kısmı elektronik ortamda düzenlenebilen A.TR, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri üzerinde yer alan;

“https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/ZZ05.shtml”

internet adresi üzerinden teyid edilebilecektir.

İlgi (b) ila (d)`de kayıtlı yazılarımızda ise Fransa, Norveç ve İngiltere`den alınan bildirimlerde, mücbir sebep nedeniyle ülkelerindeki mevcut sistemde dolaşım ve menşe ispat belgelerinin bir elektronik sistem üzerinden onaylanmadığı, ihracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin ıslak olarak imzalanarak taranmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla İdarelerine iletildiği, İdarenin belgenin çıktısını alıp imzalama ve mühürleme işlemini yaptıktan sonra belgeyi tekrar taradığı ve ihracatçıya yine elektronik posta yoluyla gönderdiğinin ifade edildiği bildirilerek, bu belgelerin teyid edilebileceği e-posta adresleri iletilmiştir.

Yukarıda atıfta bulunulan üç ülkedekine benzer şekilde kopya nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ve/veya menşe ispat belgelerinin teyidi, gerek duyulan hallerde;

– Çekya için podatelna@cs.mfcr.cz ve doskocil@cs.mfcr.cz ,

– Estonya için emta@emta.ee ,

– Finlandiya için Origin-Covid-simplifications@tulli.fi ,

– Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için headquarters@customs.mof.gov.cy,

cmousa@customs.mof.gov.cy ve mhadjimarkou@customs.mof.gov.cy ,

– İrlanda için Origin&QuotaSection@revenue.ie ,

– İtalya için dir.antifrodecontrolli.maacao@adm.gov.it ,

– Malta için maria.tanti@gov.mt ve specialprocedures.customs@gov.mt ,

– Portekiz için dsta@at.gov.pt ,

– Şili için certificacionorigen@prochile.gob.cl ,

– Yunanistan için elytattikis@1986.syzefxis.gov.gr

e-posta adreslerinden yapılabilecektir.

Bu ülkelerden İtalya, Şili ve Malta tarafından belgelerin sadece kopyaları düzenlenebilirken; Çekya, Estonya, Finlandiya, GKRY, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan tarafından imkan dahilinde olduğu hallerde belgelerin asılları, imkan bulunmadığı durumlarda ise sadece kopya nüshaları düzenlenebilmektedir.

Öte yandan, Fas Gümrük İdaresi tarafından mevcut durumda menşe ispat belgelerinin asıl nüshaları düzenlenebilmekle beraber, salgın döneminde sadece kopya nüshaları düzenlenebilen belgeler “http://www2.douane.gov.ma/certificat/angular/#/searchCertificat” internet sitesi üzerinden seri numaralarıyla teyid edilebilecektir.

Ayrıca, İtalyan makamlarınca düzenlenen ve üzerinde QR kod bulunan menşe şahadetnameleri

https://co.camcom.infocamere.it/gbdn_fe/#!/
https://certificates.iccwbo.org/

internet siteleri üzerinden doğrulanabilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL

Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}