15.05.2020 54427263 Elektronik Ticaret Verileri

15.05.2020 54427263 Elektronik Ticaret Verileri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-441

Konu   :Elektronik Ticaret Verileri

15.05.2020 / 54427263

DAĞITIM YERLERİNE

Elektronik ticarete ilişkin istatistiklerin oluşturulması ve politikalar üretilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan veri toplanmasına ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmekte olup e-ihracat ve e-ithalat verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesini teminen Detaylı Beyan ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesinde elektronik ticaret yapıldığının tespit edilebilmesini teminen teknik düzenleme yapılmıştır.

Detaylı Beyan tarafında, elektronik ticaret yapıldığına yönelik olarak mükelleflerin beyanının alınmasına imkan tanıyan “Beyanname kapsamı işlem münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri kapsamayan ağ üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan işlemler mi?” şeklinde cevaplanması zorunlu bir mesaj tanımlanmıştır.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi tarafında ise beyanname kapsamı işlemin elektronik ticaret şeklinde yapılması halinde “ET” kodu elektronik ticaret şeklinde değil ise “ETD” kodu kullanılmak üzere “beyan3″ alanında zorunlu olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Detaylı Beyan ve ETGB`de yapılan teknik düzenlemeler 28.05.2020 tarihinde devreye alınacak olup konuya ilişkin bilgi alınması ve beyanname kapsamı işlemlerin elektronik ticaret kapsamında olup olmadığına ilişkin sorunun yükümlülerce doğru bir şekilde anlaşılarak cevaplanabilmesini teminen yazımız ekinde gönderilen kılavuzdan yararlanılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

Ek: 1 adet kılavuz.

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneğine (KARİD)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}