14.04.2022 73847575 Bazı durumlar haricinde tereyağın 20 Nisan tarihinden itibaren ülkeden çıkışına izin verilmemesi 

14.04.2022 73847575 Bazı durumlar haricinde tereyağın 20 Nisan tarihinden itibaren ülkeden çıkışına izin verilmemesi 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-52707093-140.04
Konu   :Tereyağı İhracatı Hk
 
 
14.04.2022 / 73847575
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 14.04.2022 tarih ve E-10724253-325.11.02.02-5270492 sayılı yazıda 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü,
Bu kapsamda, Bakanlıklarının yeri bir bildirimine kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
 
 
EK      :1 adet yazı
 
 
 
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-10724253-325.11.02.02-5270492
Konu   :Tereyağı İhracatı
 
 
 
TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
 
27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda Bakanlığınızca ilgili Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, Bakanlığımızın yeni bir talimatına kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hususunda gereğini arz ederim.
 
 
Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür
 
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}