11.09.2020 004927 Türkiye Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

11.09.2020 004927 Türkiye Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı     :77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2020/820-4927                            Bursa, 11.09.2020
Konu   :Türkiye Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi
             Anlaşması (TGA)
 
 
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
VE
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
(Sirküler No: 474)
 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) gelen 10.09.2020 tarih ve 1246 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkânlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.
Anlaşmaya göre, ikili ticaretin hemen hemen tamamında liberasyona gidilmiştir. Venezuela, tarife satırlarının %91,7’sinde gümrük vergilerini en geç 7 yılda sıfırlayacaktır. Ülkemiz ise tarife satırlarının %91,9’unda gümrük vergilerini yine 7 yıllık bir takvim ile sıfırlayacak, %2’sinde ise kısmi vergi indirimi yapacaktır. Venezuela, birçok serbest ticaret anlaşmamızın ötesinde tavuk, süt tozu, peynir altı suyu, kuru meyveler, bitkisel yağlar, şekerleme, un, makarna, domates salçaları gibi önemli ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerimizde ülkemize taviz tanımıştır.
Öte yandan, ABD tarafından Venezuela’ya 8 Mart 2015 tarihli ve 13692 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi ile yaptırımlar başlatılmış, müteakiben 2017-2019 döneminde çıkarılan muhtelif Başkanlık Kararnameleri ile yaptırımların kapsamı kişi, kurum ve ürün bazında genişletilmiştir. Bu çerçevede, ABD yaptırımlarının deniz aşırı olarak uygulandığı bilindiğinden ilgili firmalarımızın muhataplarını iyi araştırmalarında, ihraç ettikleri ürünlerin statüsünü bilerek ithalatçılarla temasa geçmelerinde ve bu konulara aşina bankalarla çalışmalarında yarar görülmektedir. Bilgilerini rica ederim.
 
 
 
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}