11.04.2019 43418114 İhtisas Gümrüğü Uygulamasında İGV ve EMY tabi olanlarda tedarikçi ve ihracatçı beyanının Menşe belgesi yerine geçtiği

11.04.2019 43418114 İhtisas Gümrüğü Uygulamasında İGV ve EMY tabi olanlarda tedarikçi ve ihracatçı beyanının Menşe belgesi yerine geçtiği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.02

Konu   :İhtisas Gümrüğü Uygulamasında

Menşe İspatı

 

11.04.2019 / 43418114

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınan 06.07.2018 tarihli 2018-2906.BU sayılı yazıda özetle, ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin tebliğlerde eşyanın Avrupa Birliği (AB) menşeli olması halinde, A.TR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden serbest dolaşıma giriş işleminin yapılabildiği, son dönemde yapılan değişiklikler ile ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla tedarikçiler tarafından menşe şahadetnamesinin yanı sıra ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanının da kullanıldığı ifade edilerek ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla tedarikçiler tarafından ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanının kullanımının yeterli olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

İhtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında yer alıp, AB’den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve “İlave Gümrük Vergisi” veya “Ek Mali Yükümlülüğe” tabi olan bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ilgili mevzuatı uyarınca menşe şahadetnamesi yerine ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı kullanılması eşyanın ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında AB menşeli olarak değerlendirilmesi için yeterlidir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}