09.12.2020 59655817 Potansiyel vergi numarasına sahip serbest bölgelerde yerleşik firmaların sözlü beyanlarda e-teminat kullanabilmesi

09.12.2020 59655817 Potansiyel vergi numarasına sahip serbest bölgelerde yerleşik firmaların sözlü beyanlarda e-teminat kullanabilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-106.01.05

Konu   :2020/24 Sayılı Genelge-Teminat

09.12.2020 / 59655817

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler 30/09/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

Anılan Genelge ile, serbest bölgelerde yerleşik firmaların mezkur genelge konusu eşya ve işlem için dahilde işleme izni alabilmeleri ve buna ilişkin sözlü beyan verebilmelerine imkan sağlanmıştır. Söz konusu firmaların mezkur işlemleri için e-teminat verebilmelerini teminen gerekli teknik düzenlemelerin tamamlandığı bilgisi alınmış olup, böylelikle potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat mektubu verebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}