08.08.2017 27133617 Antrepo beyannamesi 44 nolu hanesine analiz raporunun sonradan ibraz edilebilecek meşruhat halinde 2017-14 genelgenin işleyeceği

08.08.2017 27133617 Antrepo beyannamesi 44 nolu hanesine analiz raporunun sonradan ibraz edilebilecek meşruhat halinde 2017-14 genelgenin işleyeceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :2017/14 Sayılı Genelge

08.08.2017 / 27133617

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi       :03.07.2017 tarihli ve 2017/14 Sayılı Genelge.

“Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti” konulu ilgide kayıtlı Genelgenin beşinci paragrafında “Bu çerçevede, akaryakıt ürünlerinin GTİP tespitine yönelik olarak, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt içindeki akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur analiz raporunun aslı veya analizi yapan akredite laboratuvar yetkililerince onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;” denilmekte ve devamla söz konusu analiz raporlarının esas alınmasına ilişkin hususlara yer verilmektedir.

Konu ile ilgili olarak; antrepo beyannamesinin tescili sırasında henüz laboratuar tahlili sonuçlanmadığından akredite laboratuvar analiz raporunun henüz sunulamadığı ve rapor tarih sayısının beyan anında bilinemediği durumlarda yapılacak işlem konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

İlgide kayıtlı Genelgenin uygulamasında; antrepo beyannamesinin tescili sırasında yurt içindeki akredite laboratuvar tarafından düzenlenen analiz raporunun henüz mevcut olmadığı ve rapor tarih-sayısının bilinemediği durumlarda, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine, “2017/14 sayılı genelge kapsamında analiz raporu sonradan sunulacaktır” ibaresinin eklenmesi halinde de mezkur genelge kapsamında işlem yapılması, yükümlüsünce de anılan raporun temininin ardından gümrük idaresine sunulması ve gümrük idaresince de buna göre gereğinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}