07.12.2021 69716943 Televizyonların panel arka aydınlatmasında kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılması

07.12.2021 69716943 Televizyonların panel arka aydınlatmasında kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01

Konu   :LED Modül

07.12.2021 / 69716943

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli 85.29 tarife pozisyon metni “Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar” olarak ifade edilmiş olup 8529.90.91 pozisyon metni ise “Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)” şeklindedir. Altı çizili olan “ve” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu pozisyondaki ürünlerin mutlaka “bir veya daha fazla LED”, “bir veya daha fazla konektör” ve “diğer pasif komponentleri” içermesi gerekmektedir.

Pasif komponentlerin tanımıyla ilgili mevzuat incelendiğinde ise 85.34 tarife pozisyonu açıklama notlarında endüktans, direnç ve kapasitörlerin “pasif eleman”, elektrik sinyallerini üreten, değiştiren, yükselten, modüle eden diyot, triyot vb ürünlerin “aktif eleman” olarak sayıldığı görülmektedir.

Ayrıca, 3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı eki Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri`nde ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) Seri N:22`de yer alan 13 nolu örnekte

“Baskılı devre kartına (440 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde) kartın altındaki elektrik konektörüyle bir sıra halinde monte edilmiş olan ve 62 adet LED biriminden oluşan modül, Her bir birim içeriden birleştirilmiş bir adet LED çip ve bir adet diyot içerir. Birimlerin yüzeyleri floresan materyalle kaplanmıştır. Söz konusu LED modüller örneğin; LCD televizyonların arka plan aydınlatmasında, tüp biçimli LED lambalarda, endüstriyel veya dış aydınlatmada kullanılır. Cihaz, AC gücünü düzeltmek ve voltajı LED`ler tarafından kullanılabilecek seviyeye ayarlamak için gereken kontrol devre sistemine sahip değildir. “

tanımına sahip ürünün 8541.40 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, yazı konusu ürünlerin 4`lü tarife pozisyonunda sınıflandırılmasında yalnızca ve esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mı mahsus olduğu yoksa bahsi geçen pozisyon aralığı dışındaki ürünlerin üretiminde de kullanılıp kullanılmayacağı hususunun, 8529.90 tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılacağı alt açılımın belirlenmesinde ise mutlaka 8529.90.91 pozisyon metnindeki “bir veya daha fazla LED”, “bir veya daha fazla konektör” ve “diğer pasif komponentleri”n

tamamını içerme şartının sağlanıp sağlanmadığı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}