06.11.2017 29278287 2017-20 Sayılı Genelge-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

06.11.2017 29278287 2017-20 Sayılı Genelge-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06

Konu   :2017-20 Sayılı Genelge-Transfer

Bildirim Formlarının Elektronik

Ortama Aktarılması-KKDF

 

06.11.2017 / 29278287

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :03.11.2017 tarihli ve 85593407-156.06/00029226606 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımızla Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına yönelik tamamlanan çalışmalar neticesinde Gümrük İdareleri, Yükümlüler ve Bankaların takip edecekleri işlemleri ve uygulama esaslarını belirleyen 26.10.2017 tarihli, 2017/20 sayılı Genelge dağıtılmıştır.

Söz konusu Genelge’de, beyanname işlemlerinde belge ID kullanılması halinde muayene memurunca yapılacak kontroller ve gerekli işlemler düzenlenmiş olup bu kapsamda söz konusu Genelgenin tüm muayene memurlarına havalesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, alınan geri dönüşlerden, Genelge’nin uygulamasıyla ilgili transfer bildirim formlarına ilişkin Belge ID ve kağıt ortamda belge kullanımı ile ilgili bazı hususlarda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıda hususların dikkate alınması gerekmektedir;

– Genelge kapsamında hali hazırda servisleri hazır olan Bankalarca ithalat bedellerine İlişkin yükümlülere verilen Belge ID’ler beyanname işlemlerinde kullanılabilecektir.

– Evveliyatı itibariyle kağıt ortamda oluşturulmuş transfer bildirim formlarının beyanname işlemlerinde kullanılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

– Kağıt ortamda transfer bildirim formu verilmesi ve beyanname işlemlerinde kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren gümrük idarelerince teyit işlemine tabi tutulacak olup hali hazırda bir teyit işlemi yapılmadan gümrük İşlemlerinde kağıt formların kullanılması ve kabulü mümkün bulunmaktadır.

– Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin beyanname işlemlerinde kullanımı mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}