05.11.2021 68713624 Süresiz teminat mektuplarında alacağın muaccel oluşundan itibaren 10 yıl süre ile geçerli olduğu

05.11.2021 68713624 Süresiz teminat mektuplarında alacağın muaccel oluşundan itibaren 10 yıl süre ile geçerli olduğu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-80571967-157.01-

Konu   :Teminat Mektupları- Zaman Aşımı

05.11.2021 / 68713624

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı bankalar tarafından süresiz teminat mektuplarının 6098 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu belirtilerek düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen teminat mektuplarının zamanaşımına uğradığının ileri sürüldüğü ve bu kapsamdaki süresiz teminat mektupları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda gümrük idarelerinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 27.10.2021 tarihli ve 68585695 sayılı yazıda özetle; süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine                     Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına

                                                                                  Kredi Kayıt Bürosuna

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}