03.11.2021 68784097 Canlı koyun kıl keçisi ve büyükbaş hayvan ürünleri ihracatının İpekyolu Kars Iğdır gümrüklerinden de yapılabileceği

03.11.2021 68784097 Canlı koyun kıl keçisi ve büyükbaş hayvan ürünleri ihracatının İpekyolu Kars Iğdır gümrüklerinden de yapılabileceği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-21558579-140.04
Konu   :Canlı Hayvan İhracatı Şırnak/Iğdır/Kars
 
 
03.11.2021 / 68784097
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi      :01.04.2015 tarihli ve 7010675 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazıda özetle; 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer verilen canlı koyun, kıl keçisi ve büyükbaş hayvan ürünleri ihracatının, İhracat Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği; bu bağlamda, anılan Tebliğ kapsamı eşyanın ihracatından önce ilgili gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerektiği; Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Afyon, Erzurum, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Batman, Artvin ve İslahiye’den ihracat işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu yerlerde faaliyet gösteren gümrük idarelerine ilave olarak; Şırnak ilinde yer alan İpekyolu Gümrük Müdürlüğü`nden, Kars ilinde yer alan Kars Gümrük Müdürlüğü`nden ve Iğdır ilinde yer alan Iğdır Gümrük Müdürlüğü`nden de ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}