03.02.2022 71582876 GTİPi 382600100019 ve 38260090 ürünlerin akaryakıt olmadığı ile üretim depolama vb için izin lisans gerekmediği

 03.02.2022 71582876 GTİPi 382600100019 ve 38260090 ürünlerin akaryakıt olmadığı ile üretim depolama vb için izin lisans gerekmediği


03.02.2022 71582876 GTİPi 382600100019 ve 38260090 ürünlerin akaryakıt olmadığı ile üretim depolama vb için izin lisans gerekmediği
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-52707093-140.01.99
Konu   :3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li Eşya
Hk
 
 
02.03.2022 / 71582876
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 3826.00.90.00.00 ve 3826.00.10.00.19 GTİP`li eşyanın ihraç amaçlı üretimi, ticareti ve ihraç edilmesinin lisans veya izne tabi olup olmadığı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşıldığından konuya ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan görüş sorulmuş olup cevaben alınan 25.01.2022 tarihli yazıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 10654-4 sayılı Kararı ile “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, 17.12.2020 tarih ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar ve 5/1/2006 tarih ve 630/26 sayılı Karar kapsamında;
– Biodizelin akaryakıt sınıfında sayılmasına,
– 3826.00.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan ürünlerin biodizel olarak değerlendirilmesine,
– Biodizel üretiminin işleme (biodizel) lisansı kapsamında yapılmasına,
– 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP kapsamında yer alan ürünlerin akaryakıt (biodizel) kapsamında yer almamasına ve bunların akaryakıt olarak piyasa faaliyetine konu edilememesine, bu çerçevede bu ürünlerin üretimi, ticareti ve ihracatı için Kurum tarafından düzenlenecek lisans veya izine gerek olmadığına,
İlişkin uygulamaların devamına karar verilmiştir denilerek söz konusu 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li ürünlerin akaryakıt (biodizel) kapsamında yer almadığı ve bu ürünlerin akaryakıt olarak piyasa faaliyetine konu edilemediği, bu kapsamda, 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li ürünlerin üretimi, depolanması, nakil işlemleri ve ihraç edilmesi için Kurumlarından lisans/izin alınması gerekmediği ifade edilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}