01.07.2020 55167132 Menşe belgelerine MEDOS üzerinde Mısır, Borsna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan ve İran için de ıslak imza kullanılmayacağı

01.07.2020 55167132 Menşe belgelerine MEDOS üzerinde Mısır, Borsna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan ve İran için de ıslak imza kullanılmayacağı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :20117910-163.01.01
Konu   :MEDOS-Islak İmza
 
 
01.07.2020 / 55167132
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İLGİ:  a) 21.04.2020 tarih ve 54001525 sayılı yazımız.
b) 05.05.2020 tarih ve 54212348 sayılı yazımız.
İlgi (b) de kayıtlı yazımız ile AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi bölümü ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca ıslak imzalanmaya devam edileceği hususu talimatlandırılmıştır.
Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce MEDOS üzerinden düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerine 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ıslak imza tatbik edilmeyeceği hususu Türkiye`nin AB haricinde tercihli ticaret ortağı olan ülkelerin yetkili makamlarına 09.06.2020 tarih ve 54857040 sayılı yazıları ile iletildiği belirtildiğinden AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusu da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}