Süs Bitkileri 16-30 haziran 2019 referans kıymetleri

Süs Bitkileri 16-30 haziran 2019 referans kıymetleri

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı     :70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/268-07396                                               Ankara, 14.06.2019 Konu   :Süs Bitkileri İthalat Referans Fiyatları 16-30 Haziran 2019   T.C. TİCARET BAKANLIĞI’NA (Gümrükler Genel Müdürlüğü)    

Genelge 2019-26 2019-21 Sayılı Genelge Hk.

Genelge 2019-26 2019-21 Sayılı Genelge Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-010.06.01                                                                                               18/6/2019 Konu   :2019/21 Sayılı Genelge Hk.     GENELGE (2019/26) İlgi      :16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)

DANIŞTAY KARARI Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: 20.06.2019 tarihli ve 30807 sayılı R.G.   Esas No          :2013/1 Karar No       :2018/1                                                            ÖZÜ : Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen