Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7318

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7318

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Karar Sayısı: 3935

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı R.G.

Ekli “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-20.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}