Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 333 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 506

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 333 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 506

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 506)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı R.G.

MADDE 1 ‒ 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 6.12. ve 6.12.1 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenmiştir.

6.12.

Uçak ve helikopterler

6.12.1.

Uçaklar ve uçak simülatörleri,

25

%4.00

6.12.2.

Helikopterler

10

%10.00

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}