Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar Sayısı 2104

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar Sayısı 2104

11/2/2020 TARİHLİ VE 2104 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Karar Sayısı: 2104

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı R.G.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere uygulanacak birim miktarı ve sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Birim miktarın tespitinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.

TürüBirim MiktarıSahipli Yakalamalarda Sabit RakamSahipsiz Yakalamalarda Sabit Rakam
1)Eroin1 kg60.00012.000
2)Kokain1 kg60.00012.000
3)Baz morfin1 kg36.0007.200
4)Esrar1 kg15.0003.000
5)Afyon1 kg5.0001.000
6)Khat1 kg15.0003.000
7)12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler1 kg120.00024.000
8)Kenevir bitkisi10 m215030
9)2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış yukarıda belirtilmeyen diğer maddeler1 kg5.0001.000

MADDE 2- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ve sabit rakam aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

TürüBirim Miktar Üst SınırıSabit Rakam
1)Eroin8kg500.000
2)Kokain8kg
3)Baz morfin14 kg
4)Esrar32 kg
5)Afyon96 kg
6)Kenevir Bitkisi32.000 m2
7)2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler4 kg
8)2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetiklerÜst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar
9)Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetiklerÜst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar

(2)  Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 8 inci ve 9 uncu sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3)  Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 3- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin bireysel suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ile sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

TürüBirim Miktar Üst SınırıSabit Rakam
1)Eroin50 gram2.400
2)Kokain50 gram
3)Esrar200 gram
4)Afyon600 gram
5)2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler25 gram
6)2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetiklerÜst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar1.600
7)Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetiklerÜst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar

(2) Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 6 ncı ve 7 nci sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3)  Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve geçiş hükmü

MADDE 4- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin 30/6/2014 tarihli ve 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden önceki yakalamalara ilişkin ikramiye ödemeleri, 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1)   Sayıştay`ın görüşü alınan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}