Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:08.05.2019 tarih ve 30768 sayılı R.G.

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ve dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Antrepoya giriş ve çıkışlarda etkin bir kontrolden ve erişim saatleri süresince veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün gözetiminden, özellikle ulusal şartları karşılamayan ürünlerin depolandıkları odalardan veya bölmelerden veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün kontrolü kapsamında çıkarıldığından emin olmak,”

“b) 15 inci maddede belirtilen antrepoya sevk edilmesi, aynı maddede belirtilen ürünlere eşlik eden belgede adı ve yeri belirtilen antrepoya transit rejimi altında yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teslimatları ya doğrudan deniz aracına veya hiçbir şart altında limanın dışına çıkarılmayacak şekilde önlemlerin alınması koşuluyla geminin varış yerindeki limanda bulunan özel olarak onaylanmış bir antrepoya yapar. Ürünlerin çıkış yaptığı antrepodan gideceği limana nakliyesi gümrük mevzuatında belirlenen transit rejimine uygun olarak gümrük gözetiminde gerçekleştirilir ve sevkiyata Bakanlıkça belirlenen bir belge eşlik eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/1/2012

28183

2-

8/3/2017

30001

3-

20/8/2018

                  30515 (Mükerrer)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}