Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-26

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-26

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ

ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/26)

Ticaret Bakanlığından: 24.07.2019 tarihli ve 30841 sayılı R.G.

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

Firma Unvanı

Adresi

PROKSİMAR ULUSLARARASI

GÖZETİM VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ.

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ GENÇ

OSMAN CADDESİ NO:45/34

TUZLA/İSTANBUL

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}