Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15.6.2015 Tarihli ve 2015-7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1.9.2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 1549

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15.6.2015 Tarihli ve 2015-7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1.9.2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 1549

TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 15/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 1/9/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 1549

18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı R.G.

Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim uygulamalarından yararlanacak eşyanın menşeinin tespiti hakkındaki 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}