Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)

Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNDE TİCARET DÜZENLEMELERİNİN TADİL PROTOKOLÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 2068

25 01 2020 tarih ve 31019 sayılı R.G.

25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü” ve “Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanı”nın 1 Aralık 2019 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) ve İsviçre Konfederasyonu (İsviçre);

Türkiye ve İsviçre arasında mektup teatisi yoluyla akdedilen 10 Aralık 1991 tarihli tarım ürünleri ticaretine dair düzenlemelerini (Anlaşma) dikkate alarak;

Anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri arasında 10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve özellikle bu Serbest Ticaret Anlaşmasının Madde 11`i uyarınca sonuçlandırıldığını dikkate alarak;

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Konvansiyonun (Konvansiyon), Pan-Avrupa-Akdeniz sistemine Akit Taraflar arasında halen yürürlükte bulunan menşe kurallarının yerini almayı hedeflediğini göz önünde bulundurarak;

Konvansiyonun Türkiye için 1 Şubat 2014 tarihinde, Lihtenştayn ve İsviçre için 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini göz önünde bulundurarak;

Anlaşmanın menşe kurallarını Konvansiyondaki kurallar ile uyumlaştırmayı amaçlayarak;

ANLAŞMANIN AŞAĞIDAKİ GİBİ TADİLİNDE MUTABIK KALMIŞLARDIR:

  1. Anlaşmanın Ek III metni bu Tadil Protokolünün Ekinde yer alan metin ile değiştirilecektir.
  2. Anlaşmanın Ek III’ünün Lahikası kaldırılacaktır.
  3. Bu Tadil Protokolü, Türkiye ve İsviçre`nin onay veya kabul belgelerini teati etmiş olmaları halinde, Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2017 yılı 1 No.lu Kararı ile (6 Nisan 2017 tarihinde kabul edilmiştir) aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan yetkili temsilciler işbu Tadil Protokolünü imzalamışlardır.

25 Haziran 2018 tarihinde Sauoârkrokur’da İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                   İsviçre Konfederasyonu Adına

EK III

Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği

Tarafların menşe kuralları ve idari işbirliğine dair hak ve yükümlülükleri Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol B`si ile yürütülecektir.

TÜRKİYE İLE İZLANDA ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNE DAİR

ANLAŞMANIN TADİL ENSTRÜMANI

Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) ve İzlanda;

Türkiye ve İzlanda arasında mektup teatisi yoluyla akdedilen 4 Aralık 1991 tarihli tarım ürünleri ticaretine dair Anlaşmayı (Anlaşma) dikkate alarak;

10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan EFTA Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Madde 11 `ini dikkate alarak;

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Konvansiyonun (Konvansiyon), Pan-Avrupa-Akdeniz sistemine Akit Taraflar arasında halen yürürlükte bulunan menşe kurallarının yerini almayı hedeflediğini göz önünde bulundurarak;

Konvansiyonun Türkiye için 1 Şubat 2014 tarihinde, İzlanda için 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini göz önünde bulundurarak;

Anlaşmanın menşe kurallarını Konvansiyondaki kurallar ile uyumlaştırmayı amaçlayarak;

ANLAŞMANIN AŞAĞIDAKİ GİBİ TADİLİNDE MUTABIK KALMIŞLARDIR:

  1. Anlaşmanın Ek 2 metni bu Tadil Enstrümanının Ekinde yer alan metin ile değiştirilecektir.
  2. Anlaşmanın Ek 2` sinin Lahikası kaldırılacaktır.
  3. Bu Tadil Enstrümanı, Türkiye ve İzlanda`nın onay veya kabul belgelerini teati etmiş olmaları halinde, Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2017 yılı 1 No.lu Kararı ile (6 Nisan 2017 tarihinde kabul edilmiştir) aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzalan bulunan yetkili temsilciler işbu Tadil Enstrümanını imzalamışlardır.

25 Haziran 2018 tarihinde Sauöârkrökur`da İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                                                            İzlanda Adına

Ek III

Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği

Tarafların menşe kuralları ve idari işbirliğine dair hak ve yükümlülükleri Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol B`si ile yürütülecektir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}