Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 821)

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 821)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA AİT PROTOKOL I’İN YERİNİ ALAN 30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL I”, ANLAŞMANIN MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’SİNİ DEĞİŞTİREN 17 OCAK 2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI ORTAK KOMİTE KARARI VE ANLAŞMAYA EKLENEN HİZMET TİCARETİ HAKKINDA 30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL III”ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 821

14.03.2019 tarih ve 30714 Mükerrer Sayılı R.G.

8/1/2019 tarihli ve 7160 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ait Protokol I in yerini alan 30 Ocak 2018 tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli “Protokol III’ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

PROTOKOL I

(Madde 11 de atıfta bulunulan)

MADDE 1

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında 1 Haziran 2009 da imzalanan ve 1 Eylül 2010 da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasının (bundan böyle “Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) I sayılı Protokolü bu Protokol ile değiştirilecektir.

MADDE 2

Bu Protokol Anlaşmanın 10 uncu Maddesinde belirtilen ürünlere uygulanacaktır.

MADDE 3

1. Bu Protokol ün I sayılı Ek inde yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri, Sırbistan Cumhuriyeti ne bu Ek te belirlenen şartlara göre ithal edilecektir.

2. Bu Protokol ün II sayılı Ek inde yer alan Sırbistan Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti ne bu Ek te belirlenen şartlara göre ithal edilecektir.

MADDE 4

Taraflar, bu Protokol ün Eklerinde yer alan ürünlerde, Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin II sayılı Protokolü nün hükümlerine uygun olarak, birbirlerine tercihli muamelede bulunacaklardır.

MADDE 5

İşbu Protokol, yürürlüğe girebilmesi için her iki Tarafın gerekli tüm iç hukuki prosedürlerinin tamamlandığını teyit eden son bildirimin diplomatik yollardan alınmasını takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu hususta tam yetkili olarak, işbu Protokol ü imzalamışlardır.

30 Ocak 2018 de, Ankara da, bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere, her biri Sırpça, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. İşbu Protokol ün yorumlanmasında farklılıklar olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                  Sırbistan Cumhuriyeti Adına

 

 

Nihat ZEVBICKCİ                                                              Rasim LJAJIC

Ekonomi Bakanı                                                               Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190314M1-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}