Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 3557

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 3557

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 3557

19.02.2021 tarihli ve 3557 sayılı R.G.

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesinin;

(a) bendinin birinci paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Bakanlık
işlenmemiş  kıymetli  madenlerin  farklı  ödeme  şekillerine  göre  ithalatını  düzenlemeye
yetkilidir.” cümlesi eklenmiş ve aynı paragrafta yer alan “2008/6” ibaresi “2017/4” şeklinde
değiştirilmiştir.

(a) bendinin ikinci paragrafının başına “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında
standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak,” ibaresi eklenmiş, aynı
paragrafta yer alan “standart işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve Dahilde İşleme Rejimi Karan haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenlerin” ibaresi eklenmiş ve aynı paragrafın sonuna “Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden
ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
11/8/198920249
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
25/2/199020444
20/6/199120907
21/3/199321531
21/12/199422148
10/6/199723015
31/12/1998 (Mükerrer)23570
19/8/199923791
28/8/200124507
2/7/200325156
27/8/200425566
31/12/200425687
28/3/200626122
30/12/200626392
8/2/200826781
10/3/200927165
16/6/200927260
17/11/201128115
6/5/201228284
13/12/201228496
11/6/201529383
3/7/201730113
25/1/201830312
31/8/201830521
13/9/201830534
3/3/202031057
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}