TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 1059

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 1059

TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİN 1, 3, 6, 11 VE 38 İNCİ MADDELERİNE İLİŞKİN OLARAK 12 EKİM 2017 TARİHİNDE KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN 3 ŞUBAT 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 1059

10.05.2019vtarih ve 30770 Mükerrer Sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci maddelerine ilişkin olarak 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen ekli değişikliklerin 3 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

59’uncu maddede ifade edilen değişiklik usulüne tabi olmak üzere TIR Sözleşmesi’nin ana metninde yapılan değişiklikler

Madde 1, fıkra (q)

“Gümrük makamlarınca” ifadesinden sonra “veya diğer yetkili makamlarca” ifadesi eklenmiştir.

Madde 3, fıkra (b)

“Onaylanan” ifadesi “yetkilendirilen” olarak değiştirilmiştir.

Madde 6, fıkra 2

“Geçerli sayılır” ifadesi “yetkilendirilmiş sayılır” olarak değiştirilmiştir.

Madde 11, fıkra 3

“Üç ay” ifadesi “bir ay” olarak değiştirilmiştir.

Madde 38

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“1. Akit Taraflardan her biri, eşyanın uluslararası taşımacılığına ilişkin olarak uygulanan gümrük kanunlarına ya da düzenlemelerine karşı ciddi veya tekrarlanan surette ihlal suçu bulunan her şahsı, bu Sözleşmenin işleyişinden yararlanmaktan geçici veya devamlı olarak men etme hakkına sahiptir. Gümrük kanunlarına veya düzenlemelerine karşı suçun ciddi sayıldığı durumlara Akit Tarafça karar verilir.”

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}