Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar Sayısı 499

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar Sayısı 499

TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDAKİ GÖRSEL VE/VEYA İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2019 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN ÜCRETLERİN ALINMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 499

26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı R.G.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25/12/2018 TARİHLİ VE 499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ  
1. Televizyon  
• 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10 AVRO
• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16 AVRO
• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22 AVRO
• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34 AVRO
• 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40 AVRO
• 148 Ekrandan yukarısı 80 AVRO
• Oto Televizyonu 8 AVRO
2 Radyolar  
• Cep tipi radyo alıcıları 1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,

ışıldaklar ve radyolu vantilatörler

1 AVRO
• Oto radyo alıcıları 1 AVRO
• Taşınabilir radyo alıcıları 2 AVRO
3. Videolar 18 AVRO
4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı vihazları 7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine)  
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar  
• Televizyon-Radyo 9 AVRO
• Televizyon -Radyo-Teyp 13 AVRO
• Televizyon-Video 19 AVRO
• Televizyon-Radyo-Video 21 AVRO
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar  
• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman) 1 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap 3 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 AVRO
• Oto Radyo-Kasetçalar 3 AVRO
• Oto Radyo-Kornpakdiskçalar 4 AVRO
• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar 4 AVRO
• Radyo-Kasetçalar 5 AVRO
• Radyo-Kompakdiskçalar 7 AVRO
• Radyo-Pikap 7 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap 14 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Kompakdiskçalar 18 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18 AVRO
6. Diğer Cihazlar  
• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri 2 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li navigasyon cihazları 7 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri 15 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri 15 AVRO
• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 AVRO
7. Cep Telefonları 20 AVRO
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10 AVRO
9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18 AVRO
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}