THGM 2018-01 Basımı ve dağıtımı ücretli-ücretsiz yapılan gümrük beyannameleri, INF Belgeleri, Özet Beyan vs.

THGM 2018-01 Basımı ve dağıtımı ücretli-ücretsiz yapılan gümrük beyannameleri, INF Belgeleri, Özet Beyan vs.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :73773257-825.01

Konu   :2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

 

 

GENELGE

(2018/1)

 

 

İlgi      :09.05.2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge eki listede yer alan basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri ekte yer aldığı şekliyle güncellenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

Ek: Liste (1 sayfa)

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge
Kodu:

GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ

Satış
Tutarları

1

Özet Beyan

2,00 TL

2

INF 2 (Hariçte İşleme  Üçgen Trafik)

2,00 TL

3

INF 9 Bilgi Formu (Dahilde İşleme)

2,00 TL

6

Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

2,00 TL

8

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

2,00 TL

9

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

2,00 TL

10

Gümrük Statü Belgesi

2,00 TL

11

4’lü Gümrük Beyannamesi

2,50 TL

12

4’lü Devam Formu

2,50 TL

13

INF 1 Bilgi Formu

2,50 TL

14

INF 5 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme/Üçgen Trafik)

2,50 TL

15

INF 6 Bilgi Formu (Geçici İthalat)

2,50 TL

16

INF 7 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme)

2,50 TL

17

INF 8 Bilgi Formu (Gümrük Antrepoları/Serbest Bölgeler Elleçme Faaliyetleri)

2,50 TL

18

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhr. Bey.ve Taah.

2,50 TL

19

8’li Gümrük Beyannamesi

3,80 TL

20

8’li Devam Formu

3,80 TL

21

INF 4 Bilgi Formu

3,80 TL

25

İkinci Tahlil Raporu Formu

6,30 TL

27

Sözlü Beyan Formu

Bedelsiz

28

INF 3 Bilgi Formu (Geri Gelen Eşya)

Bedelsiz

31

Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

Bedelsiz

32

Emniyet Güvenlik Belgesi

Bedelsiz

33

Emniyet Güvenlik Belgesi Kalem Listesi

Bedelsiz

34

Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

Bedelsiz

35

Numune Etiketi

Bedelsiz

38

Kapsamlı Teminat Sertifikası

Bedelsiz

39

Teminattan Vazgeçme Sertifikası

Bedelsiz

42

Bedelsiz İthalat Müracaat İzin Formu

Bedelsiz

44

2015/10 sayılı Genelge eki Form A

Bedelsiz

45

2015/10 sayılı Genelge eki Form B

Bedelsiz

46

Gümrük Müşavirleri Sertifikası

Bedelsiz

47

Yetki Belgesi

Bedelsiz

48

Gümrük Müşaviri İzin Belgesi

Bedelsiz

49

Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

Bedelsiz

50

Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı

Bedelsiz

51

Basılı Evrak Teslim ve Tesellüm Belgesi

Bedelsiz

52

Kabotaj Beyannamesi

Bedelsiz

53

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Bedelsiz

56

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

2,00 TL

57

INF 4 Bilgi Formu İçin Başvuru Formu

Bedelsiz

58

İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirimi

Bedelsiz

59

Tarama Formu

Bedelsiz

60

TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Ortak Transit için)

Bedelsiz

60/A

TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Uluslararası Transit için)

Bedelsiz

61

TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Ortak Transit için)

Bedelsiz

61/A

TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Uluslararası Transit için)

Bedelsiz

62

(İ.Y.G.) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Verilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)

2,00 TL

63

(İ.G.) İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)

2,00 TL

100

e-KTF

2,00 TL

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}