Genelge 2019-45 Tarım ürünleri ihracatında ÜGD tebliğleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki sağlık sertifikası TPS 1030

Genelge 2019-45 Tarım ürünleri ihracatında ÜGD tebliğleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki sağlık sertifikası TPS 1030

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :TPS-Bitki Sağlık Sertifikası

GENELGE

(2019/45)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere

Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/21) kapsamında düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 1030 (TPS-Bitki Sağlık Sertifikası) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2. Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ilgili Bakanlığın web sitesinden temin edilecektir.

3. Bakanlığın web sitesinden temin edilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881030000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}