Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2921

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2921

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2921

03.09.2020 tarih ve 31233 sayılı R.G.

Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin 27 nci grubuna “Ekvator Cumhuriyeti”nden sonra gelmek üzere “El Salvador” eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
23/7/200927297
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
1.20/11/200927412
2.22/2/201027501
3.11/2/201127843
4.28/4/201127918
5.3/7/201127983
6.29/11/201128127
7.15/1/201228174
8.1/11/201228454
9.20/12/201228503
10.25/6/201328688
11.18/8/201429092
12.28/8/201529459 (Mükerrer)
13.23/6/201629751
14.20/1/201830307
15.25/6/201830459 (Mükerrer)
16.15/1/201930656
17.12/4/201930743
18.25/7/201930842
19.18/9/201930892
20.15/7/202031186
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}