Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1546

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1546

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 1546

18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı R.G.

Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “%8” ve “%12” ibareleri sırasıyla “%12” ve “%15” şeklinde, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “%15” ibaresi “%19” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/7/2009

27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1.

20/11/2009

27412

2.

22/2/2010

27501

3.

11/2/2011

27843

4.

28/4/2011

27918

5.

3/7/2011

27983

6.

29/11/2011

28127

7.

15/1/2012

28174

8.

1/11/2012

28454

9.

20/12/2012

28503

10.

25/6/2013

28688

11.

18/8/2014

29092

12.

28/8/2015

29459 (Mükerrer)

13.

23/6/2016

29751

14.

20/1/2018

30307

15.

25/6/2018

30459 (Mükerrer)

16.

15/1/2019

30656

17.

12/4/2019

30743

18.

25/7/2019

30842

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}