Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “SRB030”, “SRB033”, ve “SRB039” tarife kontenjanı kod numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SRB030

1209.29.80.00.11

Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

1209.29.80.00.12

Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları

1209.29.80.00.13

Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J ve C presl.) tohumları

1209.29.80.00.14

Korunga (Onobrychis sativa L.)

1209.29.80.00.15

Burçak (Vicia ervilia Willd.)

1209.29.80.00.16

Sorgum tohumu

1209.29.80.00.17

Yem şalgamı tohumu

1209.29.80.00.18

Diğerleri

SRB033

1211.50.00.00.00

Efedra (Ephedra)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

1211.90

(1211.90.30.00.00,

1211.90.86.00.31,

1211.90.86.00.41

Hariç)

Diğerleri

 

SRB039

1901.10

Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}