Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “ŞİLİ001”, “ŞİLİ002”, “ŞİLİ004”, “ŞİLİ005”, “ŞİLİ007”, “ŞİLİ008”, “ŞİLİ060”, “ŞİLİ062” ve “ŞİLİ063” tarife kontenjanı kod numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ŞİLİ001

03.02 (0302.11, 0302.19.00.00.00

0302.21,

0302.22.00.00.00,

0302.23.00.00.00,

0302.24.00.00.00,

0302.29, 0302.31,

0302.32, 0302.33, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0302.39, 0302.41.00.00.00,

0302.43,

0302.44.00.00.00,

0302.47.00.00.00,

0302.51,

0302.52.00.00.00,

0302.53.00.00.00,

0302.74.00.00.00,

0302.81, 0302.84,

0302.85.30.00.00,

0302.91.00.00.00,

0302.92.00.00.00,

Hariç)

Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

ŞİLİ002

03.03 (0303.14,

0303.19.00.00.00,

0303.26.00.00.00,

0303.31,

0303.32.00.00.00,

0303.33.00.00.00,

0303.34.00.00.00,

0303.39.10.00.00,

0303.39.30.00.00,

0303.39.85.00.00,

0303.41, 0303.42,

0303.43, 0303.44,

0303.45,  0303.46,

0303.49,

0303.51.00.00.00,

0303.57.00.00.00,

0303.63,

0303.64.00.00.00,

0303.65.00.00.00,

0303.81, 0303.84,

0303.91,

0303.92.00.00.00,

0303.99.00.00.00

Hariç)

Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

ŞİLİ004

0305.41.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

0305.44.10.00.00

Yılan Balığı (Anguilla spp.)

0305.44.90.00.00

Diğerleri

0305.49

Diğerleri

0305.72.00.00.00

Balık başları, kuyrukları, mideleri [Yalnızca 0305.44.10.00.00 ve 0305.44.90.00.00 pozisyonunda bulunanlar için]

0305.79.00.00.00

Diğerleri [Yalnızca 0305.44.10.00.00 ve 0305.44.90.00.00 pozisyonunda bulunanlar için]

ŞİLİ005

0306.16

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

0306.17

Diğer karidesler

ŞİLİ007

0306.31.00.00.00

Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

0306.91.00.00.00

Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

ŞİLİ008

03.07 (0307.31, 0307.42, 0307.59, 0307.60 hariç)

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

03.08

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:

ŞİLİ060

1604.18.00.00.00

Köpekbalığı yüzgeçleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

1604.19

Diğerleri

ŞİLİ062

1605.21

Hava almayan kaplarda olmayanlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

1605.29.00.00.00

Diğerleri

ŞİLİ063

16.05

(1605.10.00.00.00,

1605.21,

1605.29.00.00.00,

1605.30, 1605.40

hariç

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}