Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

“Ek 1

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İmlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

ŞİLİ001

03.02(0302.11,

0302.19.00.00.00,

0302.21,

0302.22.00.00.00, 0302.23.00.00.00, 0302.24.00.00.00, 0302.29,0302.31, 0302.32,0302.33, 0302.34,0302.35, 0302.36,0302.39, 0302.41.00.00.00,

0302.43,

0302.44.00.00.00, 0302.47.00.00.00,

0302.51,

0302.52.00.00.00, 0302.53.00.00.00, 0302.74.00.00.00, 0302.81,0302.84, 0302.85.30.00.00, 0302.91.00.00.00, 0302.92.00.00.00

hariç)

Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç) 01.01-31.12 20 EOTY
ŞİLİ002

03.03 (0303.14,

0303.19.00.00.00,

0303.26.00.00.00,

0303.31,

0303.32.00.00.00,

0303.33.00.00.00,

0303.34.00.00.00,

0303.39.10.00.00,

0303.39.30.00.00,

0303.39.85.00.00,

0303.41,0303.42,

0303.43,0303.44,

0303.45,0303.46,

0303.49,

0303.51.00.00.00,

0303.57.00.00.00,

0303.63,

0303.64.00.00.00,

0303.65.00.00.00,

0303.81,0303.84,

0303.91,

0303.92.00.00.00

030399.00.00.00

hariç)

Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç) 01.01-31.12 20 EOTY
ŞİLİ003

03.04

(0304.41.00.00.00,

0304.42.10.00.00,

0304.45.00.00.00,

0304.54.00.00.00,

0304.81.00.00.00,

0304.82.10.00.00,

0304.84.00.00.00,

0304.85.00.00.00,

0304.91.00.00.00

hariç)

Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 01.01-31.12 20 EOTY

ŞİLİ004

 

 

 

 

 

 

0305.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0305.44.10.00.00 Yılan Balığı (Anguilla spp.)
0305.44.90.00.00 Diğerleri
0305.49 Diğerleri
0305.72.00.00.00 Balık başları, kuyrukları, mideleri [Yalnızca 0305.44.10.00.00 ve 0305.44.90.00.00 pozisyonunda bulunanlar için]
0305.79.00.00.00 Diğerleri [Yalnızca 0305.44.10.00.00 ve 0305.44.90.00.00 pozisyonunda bulunanlar için]

ŞİLİ005

 

 

0306.16 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0306.17 Diğer karidesler
ŞİLİ006 0306.14 Yengeçler 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ007

 

 

0306.31.00.00.00 Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0306.91.00.00.00 Kaya ıstakozu ve diğer deniz İstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
ŞİLİ008

03.07 (0307.31,

0307.42, 0307.59,

0307.60 hariç)

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
03.08 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unlan, kaba unları ve pelletleri
ŞİLİ009

0406.90

(0406.90.29.00.00,

0406.90.32.00.11,

0406.90.32.00.12,

0406.90.32.00.91,

0406.90.32.00.92,

0406.90.50.00.00,

0406.90.74.00.00,

0406.90.86.00.00,

0406.90.89.00.00

[ Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [Butterkaese dışındakiler] hariç)

Diğer peynirler 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ010 06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ011 06.02 (0602.90.91.00.00, 0602.90.99.00.00 hariç) Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri 01.01-31.12 5 Ton EOTY
ŞİLİ012 0703.10 Soğanlar ve şalotlar 01.01-31 12 10 Ton EOTY
ŞİLİ013 0703.20 Sarımsaklar 01.01-31.12 5 Ton EOTY
ŞİLİ014 0705.29.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ015 0709.20.00.00.00 Kuşkonmazlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ016

 

 

0709.91.00.00.00 Enginarlar 01.01-31.12

10 Ton

 

EOTY
0709.92 Zeytin
0709.93 Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)
0709.99 Diğerleri
ŞİLİ017 0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0710.29.00.00.00 Diğerleri
ŞİLİ018 0711.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ019 0711.59.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ020 0712.20.00.00.00 Soğanlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ021 0712.31.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ022 0712.39.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ023 0712.90 Diğer sebzeler; sebze karışımları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ024

0713.10

(0713.10.10.00.11, 0713.10.10.00.19

hariç)

Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ025 0713.33.90.00.19 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ026

 

 

 

 

0802.11 Kabuklu

01.01-31.12

 

20 Ton EOTY
0802.12 Kabuksuz
0802.31.00.00.00 Kabuklu
0802.32.00.00.00 Kabuksuz

ŞİLİ027

 

 

0802.41.00.00.00 Kabuklu 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0802.42.00.00.00 Kabuksuz
ŞİLİ028

08.05

(0805.50,0805.90

hariç)

Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 01.05-31.08 20 Ton EOTY
ŞİLİ029 0806.10 Taze 01.12-30.04 20 Ton EOTY
ŞİLİ030 0807.19.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ031

0808.10

(0808.10.80.00.11,

0808.10.80.00.13,

0808.10.80.00.14

hariç)

Elma 01.01-31.12 20 Ton EOTY

ŞİLİ032

 

 

0808.30 Armut 01.01-31.12 10 Ton EOTY
0808.40.00.00.00 Ayva
ŞİLİ033 08.09 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze) 01.11-30.04 20 Ton EOTY
ŞİLİ034 0810.10.00.00.00 Çilek 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ035 0810.50.00.00.00 Kivi 01.01-31.12 30 Ton EOTY
ŞİLİ036 0810.90 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY

ŞİLİ037

 

 

 

0811.10 Çilek 01.01-31.12 20 Ton EOTY
0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü
0811.90 Diğerleri
ŞİLİ038 0812.10.00.00.00 Kiraz (vişne dahil) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ039 0813.20.00.00.00 Erik 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ040 0813.30.00.00.00 Elma 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ041 0813.40 Diğer meyveler 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ042 1005.90 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ043 1102.90 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ044 1103.13 Mısırdan 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ045 1104.12 Yulaf 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ046 1104.22 Yulaf taneleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ047 1105.20.00.00.00 Patates flokonları, granülleri ve pelletleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ048 11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ049 1108.20.00.00.00 İnülin 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ050 1201.90.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ051 1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ052 1214.10.00.00.00 Yonca kaba unu ve pelletleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ053 1214.90 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ054 1509.10 Saf zeytinyağı 01.01-31.12 15 Ton EOTY
ŞİLİ055 1514.19 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ056

1515.90

(1515.90.11.11.00,

1515.90.11.19.00

1515.90.11.90.00

hariç)

Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ057 1604.11.00.00.00 Som balıkları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ058 1604.15 Uskumru balıkları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ059 1604.16.00.00.00 Hamsiler 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ060

 

1604.18.00.00.00 Köpekbalığı yüzgeçleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
1604.19 Diğerleri
ŞİLİ061 1605.10.00.00.00 Yengeçler 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ062

 

 

1605.21 Hava almayan kaplarda olmayanlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
1605.29.00.00.00 Diğerleri
ŞİLİ063

16.05

(1605.10.00.00.00,

1605.21,

1605.29.00.00.00,

1605.30,1605.40

hariç)

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ064 2003.10 Agaricus cinsi mantarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ065 2005.99 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ066 2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ067 2007.10 Homojenize müstahzarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ068 2007.99 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ069 2008.60 Kirazlar (vişne dahil) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ070 2008.70 Şeftaliler (nektarinler dahil) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ071 2008.97 Karışımlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ072 2008.99 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ073 2009.61 Brix değeri 30 u geçmeyenler 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ074 2009.69 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ075 2009.79 Diğerleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ŞİLİ076

 

 

2009.81 Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos Vaccinium vitis-idaea) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
2009.89 Diğerleri
ŞİLİ077 2101.20 Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay çayı olan müstahzarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ078 2101.30 Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ079 2303.20 Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bağası ve şeker sanayiinin diğer artıkları 01.01-31.12 20 Ton EOTY
ŞİLİ080 2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
ŞİLİ081 2309.90 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}