Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-43 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2018-37

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-43 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2018-37

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43) DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/37)

Tarım ve Orman Bakanlığından;20.08.2018 tarihli ve 30515 sayılı Mükerrer R.G.

MADDE 1- 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43) e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}