RYTDSGM 2019-5 sayılı genelge ile 2018-1 sayılı genelgede değişiklik

RYTDSGM 2019-5 sayılı genelge ile 2018-1 sayılı genelgede değişiklik

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :73773257-825.01

Konu   :2019-5 Sayılı Genelge

 

 

23.07.2019 / 46190079

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :20.02.2018 tarihli ve 73773257-825.01/00032157907 sayılı yazımız.

Gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan “kağıtsız gümrük” projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretlerle ilgili 19.07.2019 tarihli 2019/5 sayılı Genelge ekte gönderilmekte olup, söz konusu beyanname ücretleri gümrük beyannamesinin “Beyan Sahibi/Temsilcisi” başlıklı 14 numaralı hanesinde yer alan bilgiler esas alınarak tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve yükümlülere/paydaşlara gerekli duyuruların/bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Ek: Genelge (1 sayfa)

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :73773257-825.01

Konu   :2018/1 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

 

GENELGE

(2019/5)

 

 

İlgi:     a) 09.05.2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelge (THGM).

b) 20.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge (THGM).

Gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan “kağıtsız gümrük” projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretlerle ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı Genelge eki listeye aşağıda belirtilen satırlar eklenmiştir.

İşbu Genelge her bir rejimle ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden ve sistemlerde yapılacak düzenlemenin uygulamaya alınmasından sonra yürürlüğe girecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

110 e-İhracat Beyannamesi 5,00 TL
140 e-İthalat Beyannamesi 7,00 TL
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}