RYKGM 2018-10 İhracatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, BS-10 transit süresi, ulusal transitte asıl sorumlu ve beyannamenin muhafazası

RYKGM 2018-10 İhracatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, BS-10 transit süresi, ulusal transitte asıl sorumlu ve beyannamenin muhafazası

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-010.06.02

Konu   :İhracatta Yerinde Gümrükleme ve

İzinli Gönderici İşlemleri

 

 

GENELGE

(2018/10)

 

 

21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile düzenlenmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemlerinin daha hızlı ve kolay uygulanabilmesini teminen, aşağıdaki sistemsel düzenlemeler yapılmıştır.

1- Basit usulde gönderilen transit beyannamelerinde transit süresi sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.

2- BS-10 rejim koduyla işlem gören ihracat beyannamelerine ilişkin ulusal transit rejimi (TR) kapsamında düzenlenen transit beyannamelerinin “asıl sorumlu” sıfatıyla ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından verilmesi halinde, bu beyannameler basit usulde gönderilebilir.

Diğer taraftan, ikinci maddeki kolaylıktan yararlanıldığı durumda, transit beyannamesi ile eki belgeler ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibince muhafaza edilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Fatih METİN

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}