RYKGM 2018-04 Petrol Kanunu kapsamında ihacatı ön izne bağlı olan işlemlerde TPS-PİGM İhraç İzin Belgesi

RYKGM 2018-04 Petrol Kanunu kapsamında ihacatı ön izne bağlı olan işlemlerde TPS-PİGM İhraç İzin Belgesi

HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :TPS-PİGM İhraç İzin Belgesi

 

 

GENELGE

(2018/04)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen “İhraç İzin Belgesi”ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek ihraç izin belgelerinin 18.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek İhraç İzin Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- PİGM İhraç İzin Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespitedilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından PİGM İhraç İzin Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1003 (TPS-PİGM İhraç İzin Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881003000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ihraç izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}