RYKGM 2018-01 İhracatta yerinden gümrükleme ve izinli gönderici işlem süreçleri kılavuzu

RYKGM 2018-01 İhracatta yerinden gümrükleme ve izinli gönderici işlem süreçleri kılavuzu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-010.06.02

Konu   :İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli

Gönderici İşlemleri Genelgesi

 

GENELGE

(2018/1)

 

 

İlgi      :14.04.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Konulu Genelge

13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamaları kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan İşlem Süreçleri Kılavuzuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 

 

 

 

Ek: İşlem Süreçleri Kılavuzu

http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi

adresinden de erişilebilir.)

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}