RYKGM 2017-08 Tek Pencere Serbest Bölge işlem formu 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Malzeme

RYKGM 2017-08 Tek Pencere Serbest Bölge işlem formu 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Malzeme

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-145

Konu   :TPS-SBİF-5.000 USD ve

Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.

 

 

GENELGE

(2017/8)

 

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Serbest Bölge Giriş Çıkış programında beyan edilen, “Gümrük Kanunu’nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 30. ve 34. Maddeleri” gereğince verilen 0992 kodlu “TPS-SBİF-5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz” Serbest Bölge İşlem Formlarının (SBİF) 17/07/2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan e-belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0992 (TPS-SBİF-5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz)  kodlu SBİF’ler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen 0992 kodlu e-belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:16545419880961000000392/1) Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı / SBİF Bilgileri ekranında beyan edilecek olup kontrol ve düşümler sistem tarafından yapılacaktır.

3- Söz konusu e-belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletilecektir. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda SBİF içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

4- 0992 kodlu e-belgenin Serbest Bölge Giriş – Çıkış Programı üzerinde refere edilmesi ile kontrol ve düşüm işlemlerinin gerçekleşmesi, Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının devreye alındığı Gümrük Müdürlüklerinde uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                              Cenap AŞCI

                                                                                                                 Bakan a.

                                                                                                                 Müsteşar

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}