RYKGM 2017-06 Tek Pencere Sistemi Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi e-başvuru

RYKGM 2017-06 Tek Pencere Sistemi Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi e-başvuru

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-Ürün ve

Ekipman İthalat Beyan

Dilekçesi-E-Başvuru

 

GENELGE

(2017/6)

 

 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.04.2017 tarihli 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen 0994 kodlu TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin 13.06.2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi E-başvuru kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenecek TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin E-başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin E-başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin E-başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen E-başvuruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen E-başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen E-başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen E-başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan E-başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.04.2017 tarihli 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen E-başvurunun uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi E-başvurusu Tek Pencere Portal  Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0994 (TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 17545419880994000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}