Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:02.08.2019 tarihli ve 30850 sayılı R.G.

MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasında;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2017

30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2018

30324

2-

23/6/2018

                   30457 (Mükerrer)

3-

7/7/2018

30471

 

 

 

“EK-V

BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE

GEÇERLİ MENŞE KÜMÜLASYONU

Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerli olup, ülkeler ve tarihler itibariyle aşağıda yer alan Tablo-1’de belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Tablo-1’de ISO-3166 A2 standardına göre[1] kullanılan ülke kodlarının karşılıkları şu şekildedir:

 

Avrupa Birliği EU
EFTA Ülkeleri EFTA
Faroe Adaları FO
Cezayir DZ
Mısır EG
İsrail IL
Ürdün JO
Lübnan LB
Fas MA
Filistin PS
Suriye SY
Tunus TN
Türkiye TR
Arnavutluk AL
Bosna Hersek BA
Makedonya MK
Karadağ ME
Sırbistan RS
Kosova KO
Gürcistan GE
Ukrayna UA
Moldova MD

TABLO 1

(Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Kümülasyonun Taraf Ülkeler Bazında Geçerlik Tarihleri)

 

 

EU

EFTA

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

1.2.

2016

12.5.

2015

1.2.

2016

1.5.

2015

9.12.

2106

1.4.

2016

1.2.

2015

1.5.

2015

1.2.

2015

1.12

2015

EFTA

1.2.

2016

1.5.

2015

1.1.

2015

1.11.

2012

1.5.

2015

FO

12.5.

2015

1.10.

2017

DZ

EG

1.2.

2016

IL

JO

LB

MA

PS

1.3.2016

SY

TN

TR

1.10.

2017

1.8.

2018

1.6.2019

1.10.

2017

AL

1.5.

2015

1.5.

2015

1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

BA

9.12.2016

1.1.

2015

1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2015

1.4.

2015

1.4.

2015

1.4.

2014

KO

1.4.

2016

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

ME

1.2.

2015

1.11.

2012

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

MK

1.5.

2015

1.2.

2016

1.8.

2018

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

RS

1.2.

2015

1.5.

2015

1.6.2019

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

MD

1.12.

2016

1.10.

2017

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

GE

UA

 

 [1] Avrupa Birliği için kullanılan “EU” ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) için kullanılan “EFTA” kısaltmaları hariç olmak üzere.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}