Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “MOR001”, “MOR003”, “MOR004”, “MOR005”, “MOR018”, “MOR030” tarife kontenjanı kod numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MOR001

0302.42.00.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

01.01-31.12

6 Ton

Ü.T.İ

EOTY

0302.45 İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)
0302.46.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum)
0302.54 Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.)
0302.55.00.00.00 Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)
0302.56.00.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302.59 Diğerleri:
0302.71.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.)
0302.72.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302.73.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302.79.00.00.00 Diğerleri
0302.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0302.84 Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
0302.85 İzmaritgiller (Sparidae):
0302.49 Diğerleri
0302.89 Diğerleri

MOR003

0304.31.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.)

01.01-31.12

10 Ton

Ü.T.İ

EOTY

0304.32.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.33.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.39.00.00.00 Diğerleri
0304.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.42 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0304.43.00.00.00 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
0304.44 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
0304.45.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.47 Köpek balıkları
0304.48.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.49 Diğerleri
0304.51.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.)
0304.52.00.00.00 Alabalıkgiller
0304.53.00.00.00 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
0304.54.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.56 Köpek balıkları

0304.57.00.00.00

 

Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.59.10.00.00 Tatlı su balıkları
0304.59.50.00.00 Ringa balığı flapları
0304.59.90.00.00 Diğerleri
0304.61.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
0304.62.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.63.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.69.00.00.00 Diğerleri
0304.71 Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinasıGadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)
0304.72.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.74 Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.79 Diğerleri
0304.81.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.82 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0304.83 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
0304.86.00.00.00 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304.87.00.00.00 Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç
0304.88 Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)]
0304.89 Diğerleri
0304.93 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. , Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0304.94 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.95 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) hariç
0304.96 Köpek balıkları
0304.97.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.99 Diğerleri

MOR004

0305.43.00.00.00 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

01.01-31.12

1 Ton

E,Ü,İ

EOTY

 

0305.44 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0305.49 Diğerleri

MOR005

0305.64.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. , Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Channa spp.)

01.01-31.12

1,5 Ton

Ü.T.İ

EOTY

0305.69 Diğerleri
0305.71.00.00.00 Köpek balığı yüzgeçleri
0305.72.00.00.00 Balık başları, kuyrukları, mideleri [Yalnızca tuzlanmış salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş]
0305.79.00.00.00 Diğerleri [Yalnızca tuzlanmış salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş]

MOR018

1604.20.10.00.00

Som balıkları

01.01-31.12

10 Ton

Ü.T.İ

EOTY

1604.20.50.00.19

Diğerleri [Yalnızca palamut]

1604.20.90.00.11

Ringa

1604.20.90.00.19

Diğerleri

MOR030

2202.10

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)

01.01-31.12

5.000

Lt.

Ü.T.İ

EOTY

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

2202.99

Diğerleri

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}