Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileri ile kaptanın adı, gittiği ülke/liman ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Liman idari sahasında çalışan yerel trafik kapsamındaki gemiler ile liman başkanlığınca uygun görülen diğer gemi ve deniz araçları haricindeki tüm gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapar.”

“(5) Teknik nedenlerle seyir emniyeti açısından trafik ayırım düzenini terk etmek zorunda olan gemiler, ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya liman başkanlığına bilgi vermek kaydıyla trafik ayırım düzeninden çıkabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Uğraksız geçiş niteliğinde olup, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde; gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan, derhal liman başkanlığına bilgi verir. Bu şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, demirleme süresinin 168 saati aşması halinde demirleme ordinosu alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu teknelere liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli İdare tarafından belirlenen Gümrük Denetimine Tabi Gemilere Hizmet Verecek Deniz Araçlarına Mahsus İzin Belgesi verilir.”

“(5) Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre izin belgesi almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan;

a) Silivri Liman Başkanlığı başlıklı 6 ncı maddesinin A bölümü ile B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Silivri Liman Başkanlığının liman idari sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 41º 02´ 54″ K – 028º 24´ 00″ D

b) 40º 43´ 30″ K – 028º 24´ 00″ D

c) 40º 43´ 30″ K – 028º 00´ 33″ D

d) 41º 00´ 36″ K – 028º 03´ 00″ D

e) 41º 01´ 57″ K – 028º 00´ 33″ D

B) Demirleme sahaları

Silivri Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 02′ 36″ K – 028º 17′ 00″ D

2) 41º 03′ 36″ K – 028º 17′ 00″ D

3) 41º 03′ 36″ K – 028º 14′ 00″ D

4) 41º 02′ 36″ K – 028º 14′ 00″ D”

b) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B bölümüne aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Tekirdağ Liman Başkanlığının liman idari sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 41º 01´ 57″ K – 028º 00´ 33″ D

b) 41º 00´ 36″ K – 028º 03´ 00″ D

c) 40º 43´ 30″ K – 028º 00´ 33″ D

d) 40º 42´ 00″ K – 027º 37´ 24″ D

e) 40º 38´ 40″ K – 027º 27´ 00″ D

f) 40º 38´ 06″ K – 027º 27´ 00″ D

g) 40º 28´ 48″ K – 026º 58´ 12″ D

h) 40º 33´ 00″ K – 026º 58´ 12″ D”

“f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 00′ 00″ K – 028º 02′ 00″ D

2) 41º 01′ 12″ K – 028º 02′ 00″ D

3) 41º 01′ 12″ K – 028º 00′ 54″ D

4) 41º 00′ 00″ K – 028º 00′ 54″ D”

c) Madde numaraları aşağıda belirtilen liman başkanlıklarının “liman idari saha sınırı” başlıklı A bölümlerindeki koordinatlara ilişkin, iki ilin il sınırı olduğunu belirtir parantez içerisindeki ifadeler yürürlükten kaldırılmıştır.

1) İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI (İstanbul-Tekirdağ il sınırı)

2) KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI (Kocaeli-İstanbul İl Sınırı)

4) TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI (İstanbul-Kocaeli İl Sınırı)

6) SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI (İstanbul-Tekirdağ İl Sınırı)

7) TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI (Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı)

9) İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI (İstanbul-Tekirdağ il sınırı)

10) ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI (Kocaeli-İstanbul İl Sınırı)

11) KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI (Kocaeli-İstanbul il sınırı), (Kocaeli-Sakarya il sınırı)

12) KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI (Sakarya-Kocaeli il sınırı), (Zonguldak-Düzce İl Sınırı)

13) KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI (Düzce-Zonguldak İl Sınırı)

14) ZONGULDAK LİMAN BAŞKANLIĞI (Zonguldak-Bartın İl Sınırı)

15) MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI (Mersin-Adana il sınırı)

16) BOTAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI (Adana-Hatay il sınırı)

17) İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI (Adana-Hatay il sınırı)

41) GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI (Muğla-Aydın İl Sınırı)

42) KUŞADASI LİMAN BAŞKANLIĞI (Muğla-Aydın İl Sınırı)

49) SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI (Samsun-Ordu İl Sınırı), (Samsun-Sinop İl Sınırı)

52) BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI (Bartın-Zonguldak İl Sınırı)

55) GERZE LİMAN BAŞKANLIĞI (Sinop-Samsun İl Sınırı)

59) ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI (Ordu-Samsun İl Sınırı)

61) GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI (Giresun-Ordu İl Sınırı)

62) GÖRELE LİMAN BAŞKANLIĞI (Trabzon-Giresun İl Sınırı)

63) HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI (Rize-Artvin İl Sınırı)

64) PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI (Rize-Artvin İl Sınırı)

68) VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI (Trabzon-Giresun İl Sınırı)

69) KARATAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI (Mersin-Adana il sınırı)

ç) İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 nci maddesinin B bölümünün (ç) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir.

“ç) 4 nolu kuzey demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 46′ 30″ K – 36° 09′ 00″ D

2) 36° 46′ 30″ K – 36° 07′ 00″ D

3) 36° 45′ 00″ K – 36° 07′ 00″ D

4) 36° 45′ 00″ K – 36° 09′ 00″ D

d) 5 (A) demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 50′ 05″ K – 36° 07′ 30″ D

2) 36° 49′ 27″ K – 36° 06′ 36″ D

3) 36° 49′ 14″ K – 36° 08′ 24″ D

4) 36° 48′ 35″ K – 36° 06′ 54″ D

5 (B) demirleme sahası: FSRU, LNG gemilerinin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 52′ 00″ K – 36° 05′ 08″ D

2) 36° 51′ 20″ K – 36° 06′ 04″ D

3) 36° 51′ 20″ K – 36° 04′ 17″ D

4) 36° 50′ 37″ K – 36° 05′ 08″ D”

“f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 53′ 11″ K – 35° 58′ 15″ D

2) 36° 53′ 11″ K – 35° 59′ 34″ D

3) 36° 52′ 18″ K – 35° 59′ 00″ D”

d) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümünün (a) fıkrasındaki tanımlama cümlesinin sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Bu saha geçiş yapan tüm gemiler için acil durumda demirleme sahası olarak da kullanılır.”

e) Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddesinin B bölümünün (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 38º 53′ 42″ K – 026º 57′ 48″ D

2) 38º 51′ 36″ K – 026º 57′ 48″ D

3) 38º 53′ 00″ K – 026º 56′ 00″ D

4) 38º 53′ 42″ K – 026º 56′ 00″ D”

“g) 8 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 38º 52′ 12″ K – 026º 59′ 30″ D

2) 38º 52′ 36″ K – 027º 00′ 48″ D

3) 38º 53′ 00″ K – 027º 00′ 48″ D

4) 38º 53′ 00″ K – 026º 59′ 30″ D”

f) Sinop Liman Başkanlığı başlıklı 58 inci maddesinin B bölümünün (a) ve (c) fıkralarındaki koordinatlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 58′ 24″ K – 035º 12′ 42″ D

2) 41º 59′ 48″ K – 035º 12′ 42″ D

3) 41º 59′ 48″ K – 035º 07′ 54″ D

4) 41º 58′ 24″ K – 035º 07′ 12″ D”

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 56′ 54″ K – 035º 12′ 42″ D

2) 41º 58′ 00″ K – 035º 12′ 42″ D

3) 41º 58′ 00″ K – 035º 07′ 00″ D

4) 41º 56′ 54″ K – 035º 06′ 51″ D”

g) Hopa Liman Başkanlığı başlıklı 63 üncü maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 5000 GT’den küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 24′ 42″ K – 041º 24′ 36″ D

2) 41º 24′ 11″ K – 041º 24′ 58″ D

3) 41º 23′ 48″ K – 041º 24′ 36″ D

4) 41º 24′ 18″ K – 041º 24′ 15″ D”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Aliağa, Bartın, Gerze, Giresun, Görele, Güllük, Hopa, İğneada, İskenderun, Karadeniz Ereğli, Karasu, Karataş, Kefken, Kocaeli, Kuşadası, Mersin, Pazar, Samsun, Silivri, Sinop, Şile, Tekirdağ, Tuzla, Ünye, Vakfıkebir ve Zonguldak Liman Başkanlıklarının haritaları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Çandarlı Körfezi Trafik Ayırım Düzeni başlıklı dördüncü maddesinin “Kılavuz alma/bırakma yerleri” başlıklı (e) bölümünde bulunan (18) numaralı koordinat bilgisi “(18) 38° 50′ 11″ K – 026° 51′ 38″ D” şeklinde değiştirilmiş, “Yaklaşma Rotası” başlıklı (f) bölümündeki yaklaşma/ayrılma rotası 90°-270° olarak düzeltilmiş, Ek-4’ünde yer alan Çandarlı Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan “Liman Çıkış Belgesi” formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180613-4-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}