(Kuru Soğanın vergi oranları ile ilgili) İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 607

(Kuru Soğanın vergi oranları ile ilgili) İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 607

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 607

15.01.2019 tarih ve 30656 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

14 Ocak 2019

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 7 nci faslın sonuna aşağıdaki (3) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA,

F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

D-8

D.Ü.

0703.10.19.00.11

49,5

49,5

0

49,5

49,5

30,9

49,5

49,5

3

 

(3) Gümrük vergisi 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}