Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2022-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.doc 

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2022-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.doc 

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı R.G.

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in EK-1’inde yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

8430.41.00.00.00(d)x  20Kilogram 
8430.49.00.00.00(d)x  20Kilogram 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}