Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)`ndan: 23..2021 tarih ve 31463 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
19/4/201328623
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-6/11/201328813
2-18/12/201328855
3-10/8/201429084
4-31/12/201429222
5-8/11/201928623
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}