Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-2 Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-22

Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-2 Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-22

JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN

RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİNİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2018/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/22)

Ekonomi Bakanlığından: 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}