İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-29

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-29

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2017/29)

Ekonomi Bakanlığından: 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

8421.23.00.00.00 İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri TS 7407 Karayolu taşıtları-İçten yanmalı motorlar-Yağ filtreleri
8421.31.00.90.00 Diğerleri TS 932 Hava filtre elemanları-İçten yanmalı motorlar ve kompresörler için
9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) TS EN ISO 9994 Çakmaklar-Emniyet Kuralları

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tablonun üçüncü satırı yayımı tarihinde, diğer satırları Tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}