İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2017-8

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2017-8

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2017/8)

Ekonomi Bakanlığından:01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2017-1/7/2018

2/7/2018-1/7/2019

2/7/2019-1/7/2020

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.293

1.331

1.371

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

 

İRAN MENŞELİ BOPP AMBALAJ FİLM İTHALATINDA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1.   Başvuru

İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli Bioryente Polipropilen Film (BOPP) ithalatında uygulanan korunma önleminin gözden geçirilmesi başvurusu Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. ile Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Başvuru sahibi Polinak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş %39, Polinas Plastik Film Sanayi ve Tic. A.Ş. %34 oranlarında olmak üzere Türkiye üretiminin %73’ünü temsil etmektedir. Geriye kalan üretim ise başvuruyu destekleyen Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir.

1.2. Soruşturma Açılması

Yapılan ön inceleme sonucunda mevcut korunma önleminin uzatılması yönünde yerli üreticilerden alınan başvurunun değerlendirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına ilişkin Kurul Karan, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/4) ile ilan edilmiştir.

Anılan Tebliğ ile soruşturma konusu ürünün yerli üreticileri, ithalatçıları, ilgili ülkedeki yerleşik ihracatçılarına/üreticilerine kendilerini taraf olarak tanıtmaları ve soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

Ayrıca başvurunun gizli olmayan özeti bakanlığın web sayfasında duyurulmuştur.

1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma kapsamında başvuru sahibi yerli üretici firma haricinde 1 (bir) üretici, 2 (iki) ithalatçı ve İran’da yerleşik 2 (iki) adet üretici/ihracatçı firma olmak üzere toplam 5 (beş) firmadan ilgili taraf olma başvurusu alınmış ve kabul edilmiştir.

Soruşturma çerçevesinde ilgili üretici, ithalatçı ve ihracatçı firmaların ve diğer tarafların görüşlerinin dinlenmesi için 5/6/2017 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda sözlü olarak dile getirilen hususlar ile ilgili tarafların ilave olarak belirtmek istedikleri hususların yazılı olarak gönderilmesi için 7/6/2017 tarihine kadar süre tanınmıştır. Yazılı olarak iletilen görüşler soruşturma sürecinde değerlendirmeye alınmıştır.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN

2.1. Genel Bilgiler

Başvuru konusu eşya polipropilen (PP) hammaddesi olarak kullanılan Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen karşılığı İngilizce kelimelerin (Biaxially Oriented Poly Propylene) ilk harfleri kullanılarak telaffuz edilen BOPP film, polietilen, polyester, poliamid (naylon), PVC, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir.

İlk kez 1950’lerde İtalya’da Montecatini firmasınca ticari olarak üretilmiş olup 1960’lardan itibaren Exxon Mobil, Hercules, DuPont, ICI gibi dünya devi firmalarca yaygınlaştırılmıştır.

BOPP film, tüm dünyada yaklaşık 180 adet firma tarafından yılda 6.000.000 ton üretilen bir ambalaj filmidir. Her yıl %6 büyüyen bir pazara sahiptir. Türkiye’nin toplam BOPP film üretim kapasitesi 220.000 ton/yıl’dır. Başvuru sahibi firmalar, Türkiye’nin en büyük 500 Firması arasında yer almaktadır.

— Üretimde kullanılan hammaddeler:

CH6 şeklinde gösterileri propilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek, Petkim. Total, Exxon Mobil, Basel, Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo gibi petrokimya firmalarınca üretilen polipropilen (PP) polimeri BOPP filmlerinin ana hammaddesidir. PP ana hammaddeye ilave olarak %2 – %3 oranında, BOPP filme ısıl yapışına özelliği veren, polipropilen zincirine %5 – %7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren kopolimer, terpolimer olarak isimlendirilen maddeler de kullanılır. BOPP film üretiminde kullanılan diğer malzemeler filme beyaz ve sedef rengi veren renk malzemeleri, ambalajı kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme kayma özelliği veren (caydırıcı maddeler, statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir.

–Alt Grupları/Türevleri:

BOPP filmin metalize edilmesi, akrilik, polivinildiklorür (pvdc), polivinilalkol (pvoh), tutkal, silikon kaplanması, hologram yapılması ile BOPP film alt grupları oluşturulur. Metalize (alüminyumun buharlaştırılması ve film üzerinde yoğunlaştırılması), pvdc, pvoh kaplamalar BOPP filme daha iyi oksijen ve su buharı bariyer özellikleri kazandırırken, tutkal yapışma gereken uygulamalarda, silikon ise yapışkan bir yüzeyden kolay ayrılma gereken uygulamalarda kullanılır.

Toplam BOPP film üretiminin % 15-20 kadarı bu şekildeki alt gruplarda değerlendirilir.

–Teknik Özellikleri:

BOPP filmler, kâğıt ve kâğıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi, bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Yüzey parlak olduğu için paketlere daha iyi bir görünüm kazandırır. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda üstün transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. Paketleme makinelerinde kolay işlenebilirliği ve geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilebilmesi nedeniyle ekonomik üretim / ambalajlama yapılma imkânı sağlar.

2.2. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

Soruşturma konusu ürünün ithal edilenleri ile yurt içinde üretilenleri arasında hammadde ve üretim teknolojileri bakımından farklılık bulunmamaktadır. İthal ürünler ile yerli ürünlerin teknik özellikleri ile fiziki özellikleri de ayındır. Aynı dağılım kanalları ite ürünün kullanıcılarına ulaşan ambalaj filmler benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, ambalaj filmlerden cips paketleri, peynir ve yoğurt kapları etiketleri ve gıda ile temas eden paketlerde kullanılanlarda diğerlerine göre daha ileri teknoloji kullanılmaktadır.

2.3. Soruşturma Konusu Ürünün İthalatındaki Uygulamalar

2.3.1. Mevcut Korunma Önlemi

2012 yılında yerli üreticiler tarafından İran menşeli BOPP ambalaj filmin ithalatında korunma önlemi açılması için başvuruda bulunulmuş ve 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/15) ile korunma önlemi soruşturması açılmış: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/5 sayılı Tebliğ ile İran menşeli olan ürünün ithalatında 4 yıl süre ile miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem 1/7/2017 tarihinde sona erecektir.

 

G.T.İ.P

 

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı(Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

4.Dönem

(2/7/2013-1/7/2014)

(2/7/2014-1/7/2015)

(2/7/2015-1/7/2016)

(2/7/2016-1/7/2017)

3920.20.21.00.19 Diğerleri

1.149 Ton

1.183 Ton

1.218 Ton

1.255 Ton

 

Miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanan korunma önlemi ile İran’dan sadece belirtilen miktarda ithalat yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

2.3.2. Gümrük Vergileri ve Diğer Vergiler

20/12/2016 tarihli ve 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde soruşturma konusu ürüne ait gümrük tarife istatistik pozisyonu 3920.20.21.00.19 olup ürün aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

 

POZİSYON NO

EŞYANIN TANIMI

3920.20 -Propilen polimerlerinden olanlar
–Kalınlığı 0.10 mm.yi geçmeyenler
—Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11 —Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19 —Diğerleri
3920.20.29.00.00 —Diğerleri
3920.20.80.00.00 Kalınlığı 0.10 mm.yi geçenler

 

2014 yılına kadar İran’ın Gelişme Yolundaki Ülkeler arasında yer alması sebebiyle Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ilgili ürünün ithalatında %0-%3 gümrük vergisi uygulanmış. 2014 yılı sonrasında Diğer Ülkeler vergisi uygulanmaya başlanmıştır.

Yürürlükteki İthalat Rejimi uyarınca İran dahil diğer ülkelere %6,5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca söz konusu eşyaya uygulanan Kalma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlan ile gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

GTP

KDV

(%)

ÖTV

(%)

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,EFTA,

STA

GTS ÜLKELERİ

EAGÜ

ÖTDÜ

GYÜ

3920.20.21.00.19

18

0

0

0

3

6,5

 

Ülkemiz ile İran arasında imzalanan ve 1/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında İran tarafından temel tarife oranı 3920.20 GTP için %2-%15-%22 ve indirim oranı %40 olarak belirtilmiştir.

Söz konusu anlaşma kapsamında ilgili üründe anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İran tarafından %40 indirim yapılacaktır. Ülkemiz tarafından ambalaj film için İran’a herhangi bir tercihli rejim tanınmamıştır.

 

HS 2013

Ürün Tanımı

Temel Tarife Oranı %

Tarife İndirimi

İndirim Dönemi (Yıl)

3920.20 Propilen polimerlerinden olanlar

2-15-22

40%

Sınırsız

 

2.3.3. Diğer Mevzuat

13/5/2009 tarihli ve 27227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2009/7) ile CIF birim kıymeti 3.000 $/Ton’un altında olan BOPP film ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.

3.İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

3.1.İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi

 

3920.20.21.00.19

YILLIK ve DÖNEMSEL İTHALAT

DEĞİŞİM

YIL

Miktar (Kg)

Arındırılmış Değer ($)

B.F.

($/Kg)

Miktar

(Kg)

Miktar (%)

2012 36.332.506 105.206.529

2,90

2013 44.819.159 122.152.471

2,73

8.486.653

23%

2014 53.285.105 145.287.529

2,73

8.465.946

19%

2015 56.066.987 131.503.283

2,35

2.781.882

5%

2016 44.471.558 98.605.024

2,22

-11.595.429

-21%

2016 (4) 16.185.697 35.406.276

2,19

2017 (4) 14.707.783 30.991.355

2,11

-1.477.914

-9%

BOPP ambalaj film toplam ithalatı incelenen dönem içerisinde 2012-2015 döneminde artmış, 2016 yılında azalmıştır. 2012 yılında 36.332.506 kg olan ithalat 2013 yılında 44.819.159 kg, 2015 yılında 53.285.105 kg ve 2015 yılında 56.066.987 kg olarak gerçekleşirken 2016 yılında 44.471.558 kg’a gerilemiştir. Dönemsel olarak 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde 14.707.783 kg olarak gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre 1.477.914 kg azalmıştır.

İthal birim fiyatlar 2012 yılı sonrasında azalmaya başlamış ve ithal fiyatlar 2012 yılında 2,90 $/kg iken 2016 yılında 2,22 $/kg, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 2,11 $/ton olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu üründe genel ithalat 2013 yıllında %23, 2014 yılında %19 oranında artarken 2014 yılında artış hızı yavaşlamış ve 2016 yılında %21 oranında azalma kaydedilmiştir.

3.2. İran Menşeli İthalat

 

3920.20.21.00.19

İRAN

 

YILLIK ve DÖNEMSEL İTHALAT

 

DEĞİŞİM

YIL

Miktar (Kg)

Arındırılmış Değer ($)

B.F.

($/Kg)

Miktar

(Kg)

Miktar

(%)

2012 3.659.359 8.692.930

2,38

2013 2.705.218 6.549.832

2,42

-954.141

-26%

2014 1.889.459 4.595.817

2,43

-815.759

-30%

2015 1.160.899 2.328.769

2,01

-728.560

-39%

2016 422.382 846.933

2,01

-738.517

-64%

2016(4) 141.665 260.562

1,84

2017(4) 192.035 376.464

1,96

50.370

36%

Soruşturma konusu dönemde İran’dan yapılan ithalat 2012 yılında 3.659.359 kg iken 2013 yılında 2.705.218 kg’a gerilemiş, 2015 yılına kadar %39 oranında azalmış ve 2016 yılında 422.382 kg’a gerileyerek durma noktasına kadar gelmiştir.

Dönemsel olarak 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde ithalat 141.665 kg iken, 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde %36 oranında artarak 192.035 kg’a yükselmiştir.

İthal birim fiyatlar 2013-2016 döneminde 2-2,4 $/kg arasında seyrederken, dönemsel birim fiyatlar 1.84 $/kg ve 1,96 $/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında İran menşeli BOPP ambalaj film ithalatına korunma önlemi alındıktan sonra ithalatta önemli oranda düşüş yaşanmış, %26-%39 oranlarında gerileyen ithalat 2016 yılında %64 oranında azalmıştır. Genel İthalatın seyrine benzer şekilde İran’dan ithalatta düşüş yaşanmakla birlikte dönemsel olarak 2016-2017 yılı Ocak Nisan döneminde İran’dan ithalatta %36 oranında artış yaşanmıştır.

3.3. Ülkeler İtibariyle İthalat

3920.20.21.00.19 gümrük tarife porsiyonla ürünün ülkeler bazında ithalatında ilk sırayı Çin’in aldığı ve ülkenin toplam ithalattaki payının yıllar itibariyle %17-%22 arasında seyrettiği görülmektedir. İran’ın payı ise 2012 yılında %10, 2013 yılında %6, 2014 yılında %4 olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılında %2’ye ardından 2016 yılında %1’e gerilemiştir.

İran’ın yerini İtalya ve Yunanistan’ın aldığı görülmekle olup, söz konusu ülkelerde ithal birim fiyatlar İran’a göre dala yüksek seyretmektedir.

2016 yılı ithalat miktarları dikkate alınarak yapılan sıralamada en fazla ithalat yapılan 2. ülke Yunanistan olmuştur. Önlem öncesinde 2012 yılında %10 oranında payı bulunan İran’ın payı 2016 yılında % 1’e gerilemiştir.

 

Ülke 2013 2014 2015 2016

B.F.

$/Kg

Kg Payı %

B.F.

$/Kg

Kg Payı

%

B.F.

$/Kg

Kg Payı

%

B.F.

$/Kg

Kg Payı

%

TOPLAM 2,73 100% 2,73 100% 2,35 100% 2,22 100%
1 ÇİN 2,21 22% 2,34 17% 2,01 19% 1,83 19%
2 YUNANİSTAN 2,25 4% 2,27 11% 1,96 10% 1,60 12%
3 İTALYA 3,71 7% 3,45 8% 2,85 9% 2,89 11%
4 MISIR 2,29 10% 2,26 12% 2,05 8% 1,63 8%
5 BELÇİKA 4,20 4% 4,08 3% 3,40 4% 3,24 7%
6 S.ARABİSTAN 1,93 10% 2,12 5% 1,93 6% 1,58 6%
7 HİNDİSTAN 2,44 10% 2,36 14% 2,26 9% 1,97 6%
8 ALMANYA 3,74 7% 3,68 8% 2,96 7% 2,94 5%
9 ENDONEZYA 2,91 3% 2,71 2% 2,52 3% 2,43 5%
10 HOLLANDA 2,76 3% 2,76 3% 2,06 5% 2,20 3%
11 RUSYA 2,06 2% 1,97 1% 1,63 4% 1,26 3%
12 İNGİLTERE 5,28 2% 5,67 2% 4,70 2% 3,75 3%
13 GÜNEY KORE 2,65 1% 2,55 1% 2,46 2% 2,04 3%
14 MACARİSTAN 3,82 1% 2.98 1% 1,95 1% 1,89 2%
15 FRANSA 3,33 2% 3,69 1% 2,83 2% 2,59 2%
16 İRAN 2,42 6% 2,43 4% 2,01 2% 2,01 1%
17 MALZEYA 4,28 1% 3,74 1% 3,66 1% 3,45 1%
18 TAYLAND 2,41 2% 2,35 3% 2,36 0% 1,97 1%
19 İSRAİL 3,66 1% 4,75 1% 4,68 1% 4,39 1%
20 BULGARİSTAN 2,15 0% 2,33 2% 2,24 1% 2,79 1%

3.4. Nispi İthalat

Başvuru konusu eşya ithalatının yerli üretime göre nispî seyri aşağıda gösterilmektedir. 2013-2016 döneminde ithalatın yerli üretime oranı 2013 yılından sonra artmış, 2016 yılında azalmıştır.

İran menşeli ithalatının yerli üretime oranı ise dalgalı bir seyir izlemekle birlikte önlem sonrası gerileme olmuştur.

 

2013

2014

2015

2016

Genel İthalat/Yerli Üretim Endeks

100

115

110

83

İran menşeli ithalat/Yerli Üretim Endeks

100

68

38

13

3.5. İthalatın Piyasa Payı

İthalat miktarlarının iç piyasadan aldıkları pay 2013-2014 döneminde artarken, 2015 ve 2016 yıllarında düşmüştür. 2013-2016 döneminde İran menşeli ithalatın piyasa payı önemli ölçüde gerilemiştir.

Başvuru sahibi firmaların paylaştıkları veriler ile ülke tüketimi dikkate alınarak yerli üretim dalının piyasa payı hesaplanmış ve yerli üretimin piyasa payı 2014 yılında düşmeye başlamış, 2016 yılında toparlanmıştır.

 

2013

2014

2015

2016

İthalatın Piyasa Payı ( Genel ) Endeks

100

118

116

94

İthalatın Piyasa Payı ( Diğer Ülkeler ) Endeks

100

121

121

100

İthalatın Piyasa Payı ( İran ) Endeks

100

69

40

15

Yerli Üretim Dalının Piyasa Payı % Endeks

100

92

91

101

4. BAŞVURU KONUSU EŞYANIN YERLİ ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin bilgiler, eşyanın yerli üretiminin %73’ünü gerçekleştiren başvuru sahibi firmalardan sağlanan verilere dayanmaktadır.

4.1.Üretim

 

Üretim

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

103

115

126

Başvuru konusu eşyanın genel üretimi 2013-2016 döneminde artmıştır. 2014-2016 döneminde üretim endeksi 2013 yılma göre sırayla 3, 15 ve 26 puan artmıştır.

4.2. Yurt içi Satışlar

 

Yurt içi satışlar

2013

2014

2015

2016

Endeks 100 93 98 106

Yerli üretici firmaların yurt içi satışları soruşturma döneminde 2014 yılı haricinde artmış olup, yurt İçi satış endeksi 2014-2016 yıllarında sırasıyla 93, 98 ve 106 olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Yurt dışı Satışlar

 

Yurt dışı satışlar

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

138

160

193

Yurt dışı satışlar 2013-2016 döneminde yükselme eğilimi göstermiş, özellikle 2016 yılında önemli bir artış yaşanmıştır. Yurt dışı satış miktar endeksi 2014-2016 döneminde sırayla 38,60 ve 93 puan artmıştır.

4.4.   Tüketim

4.5.    

Tüketim*

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

101

108

105

Başvuru sahibi ve başvuruyu destekleyen firmaların verileri ile tüketim miktarı hesaplanmıştır.

Soruşturma konusu ürünün tüketimi yıllar itibariyle artmış ancak 2016 yılında düşmüştür. İthalatın düşmesine bağlı olarak tüketimin düştüğü görülmektedir. Tüketim endeksi 2014-2016 döneminde 2013 yılına göre sırayla 1. 8 ve 5 puan artmıştır.

 

4.5.   Kapasite ve kapasite kulisinim oranı

 

Kapasite ve KKO

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

100

124

136

KKO Endeks

100

103

93

92

Yıllar itibariyle kapasite miktarı endeksi 24 ve 36 puan artarak, 2016 yılında 136’ya yükselmiştir.

Kapasite kullanım oram ise üretim miktarına bağlı olarak 2013-2014 yıllarında artmış daha sonra düşmeye başlamıştır.

4.6.   Dönem sonu stoklar

Soruşturma dönemi olan 20I3-2016 döneminde dönem sonu stoklar önce azalmış, sonra artmıştır.

 

Dönem Sonu Stoklar

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

84

149

130

4.7.   İstihdam                                                                      

İstihdam 2013-2016 döneminde büyük bir artış kaydetmiştir. 2013-2016 yıllarında istihdam endeksinin sırayla 9, 25 ve 30 puan arttığı ve pozitif bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir. İstihdamın artışı üretici firmaların yeni üretim hattı, makine, ar-ge çalışmaları, teknolojik ve çevresel ürün üretimi vs. gibi yatırımlarını artırmalarının bir sonucudur.

 

İstihdam

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

109

125

130

4.8.Verimlilik

Üretimle doğru orantılı olan işgücü verimliliği 2013 yılında 100 iken, 2015 yılında istihdam edilen kişi sayısının artışı ile birlikle azalmış, 2016 yılında yükselmiştir.

 

Verimlilik

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

95

92

97

 

4.9.Karlılık

 

Karlılık

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

79

97

63

Yerli üreticilerin kârlılık endeksleri önlemin ertesi yılı 2014 yılında düşmüş ancak sonrasında düşüş yavaşlamış, daha sonra tekrar düşmüş, dalgalı bir seyir izlemiştir. 2013-2016 döneminde karlılık 79,97 ve 63 olarak gerçekleşmiştir.

 

5.  DEĞERLENDİRME

Soruşturma konusu dönemde önlemin yürürlüğe konulmasından itibaren 2013 senesinden sonra başvuru sahibi firmaların bazı ekonomik göstergelerinden kapasite kullanım oranı, karlılık vs. gibi göstergelerde bozulmalar olmuştur. Diğer taraftan, üretim, yurtdışı satışlar, istihdam gibi göstergelerde de iyileşmeler kaydedilmiştir.

Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2015 yılına kadar artarak devam etmektedir, ancak İran menşeli ithalat önlem sonrasında durma noktasına gelmiştir.

Bir önceki yıla göre 2016 yılında %2 oranında azalan ithalat 2013 dönemine göre %1 oranında azalmıştır. 2016 yılında İran menşeli ithalat bir önceki yıla göre %64 oranında, 2013-2016 döneminde %84 oranında azalmıştır.

Soruşturma döneminde üretim miktarı endeksi incelendiğinde 2016 yılında 2013 yılına güre 126’ya yükselmiştir. Yurt içi satışlarda 2016 yılında endeks 106 olarak gerçekleşirken ve yurt dışı satışlarda önemli bir artış yaşanmış ve 193’e yükselmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}