İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2021-5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2021-5

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/5)

Ticaret Bakanlığından: 19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
8418.69.00.10.00Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller – absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)Çin Halk Cumhuriyeti1/7/2016297592016/161/7/2021
7009.91Çerçevesiz cam aynalarÇin Halk Cumhuriyeti1/7/2016297592016/271/7/2021
7312.10.81.00.00Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*),Çin Halk Cumhuriyeti  Rusya Federasyonu14/7/2016297702016/3114/7/2021
7312.10.83.00.00Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm. yi geçmeyenler,
7312.10.85.00.00Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,
7312.10.89.00.00Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler,
7312.10.98.00.00Diğerleri
8715.00.10.00.00Bebek ArabalarıÇin Halk Cumhuriyeti19/7/2016297752016/2619/7/2021
8715.00.90.00.00Yalnızca bebek arabalarının şaşileri
4011.40Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerÇin Tayvanı  Vietnam31/7/2016297872016/3431/7/2021
4013.90.00.00.11Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
8714.10.30.00.00Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP`de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç) 
Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP`de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)
7304.19.10.00.11Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenlerÇin Halk Cumhuriyeti4/8/2016297912016/354/8/2021
7304.19.10.00.12Dış çapı 73 mm. yi geçen fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler
7304.31.20.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.31.20.90.00Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler) (Çift katlı olarak imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik borular hariçtir)
7304.31.80.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.31.80.90.00Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.39.10.00.00İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.39.92.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.39.92.90.00Diğerleri
7304.51.12.00.00Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.51.81.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.51.81.90.00Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.51.89.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.51.89.90.00Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.59.10.00.00İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.59.32.00.00Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.59.38.00.00Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.59.92.90.00Diğerleri
7304.90.00.10.00Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
7304.90.00.90.00Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)
4011.50.00.00.00Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Tayvanı  Vietnam  Sri Lanka11/8/2016297982016/3311/8/2021
4013.20.00.00.00Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
 8714.99.90.00.00Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
5605.00Dokumaya elverişli ipliklerden lize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki lle birleştirilmiş veya lle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleriÇin Halk Cumhuriyeti Çin Tayvanı Güney Kore Cumhuriyeti Hindistan Cumhuriyeti13/10/2016298562016/3913/10/2021
9607.11Dişleri Adi Metallerden OlanlarÇin Halk Cumhuriyeti2/11/2016298762016/432/11/2021
9607.19Diğerleri
5903.20.10.10.00Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.Çin Halk Cumhuriyeti2/11/2016298762016/442/11/2021
5903.20.10.90.00Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.
5903.20.90.10.00Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.
5903.20.90.90.00Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.
7019.11Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Çin Halk Cumhuriyeti3/11/2016298772016/483/11/2021
7019.12Fitiller
7019.19Diğerleri 
7019.31Takviye tabakaları
7019.90.00.10.00Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)
7019.90.00.30.00Cam liflerden keçe
5402.33Poliesterlerden Tekstüre İpliklerTayland Krallığı  Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti12/11/2016298862016/4012/11/2021
8207.50.60.00.00Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden l işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlarÇin Halk Cumhuriyeti7/12/2016299112016/497/12/2021
8207.70.31.00.19Frezelemeye mahsus aletlerin l işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri
8302.10.00.00.11Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyeti21/12/2016299252016/5321/12/2021
8302.10.00.00.19
8302.50.00.00.00Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

(*) diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 KiloNewton (Kn);

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 3 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping, Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}