İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-26

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-26

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/26)

Ticaret Bakanlığından: 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Mükerrer R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2019 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Önlemin Yayınlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

6301.40

Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri

 

 

 

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

23/1/2014

28891

2014/4

23/1/2019

6301.90

Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri

6001.10.00.00.11

Yalnız, kesilerek battaniye elde edilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat

6001.92

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

27/3/2014

28954

2014/9

27/3/2019

55.08, 55.09, 55.10, 55.11, (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Malezya

Pakistan

Tayland

Vietnam

 

8/4/2014

28966

 

 

 

2014/2

 

 

8/4/2019

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

Çin Halk Cumhuriyeti

26/4/2014

28983

2014/8

26/4/2019

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektirikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları

9613.90.00.00.11

Plastikten gaz haznesi (gaz içerin içermesin)

4411.13.90.00.11

4411.14.90.00.11

4411.92.90.00.11

4411.93.90.00.11

Laminat parke (Levha halinde olsun olmasın)

Çin Halk Cumhuriyeti

3/5/2014

28989

2014/14

3/5/2019

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ulaştırılması gerekmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}